เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำพลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.สูงสุด

14 กรกฎาคม 2566

21 ก.ค. 66

รูปภาพประกอบ