กิจกรรม “บริจาคโลหิต” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

1 มิถุนายน 2566

21 ก.ค. 66

รูปภาพประกอบ