กิจกรรม “บริจาคโลหิต” เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

19 ตุลาคม 2566

24 ต.ค. 66

รูปภาพประกอบ