ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
มาตราการและคำแนะนำสำหรับคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19)ดูทั้งหมด
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุม/สังสรรค์ในสถานที่ส่วนบุคคลในช่วงการเข้าสู่ระยะ/เฟสเปลี่ยนผ่าน (Transition Phase Guidelines for private social gatherings)

18 พ.ย. 2564

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุม/กิจกรรมในที่สาธารณะช่วงการเข้าสู่ระยะ/เฟสเปลี่ยนผ่าน (Transition Phase Guidelines for Mass Gatherings)

18 พ.ย. 2564

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไน เรื่อง การเข้าสู่ระยะ/เฟสเปลี่ยนผ่านตามแผนการฟื้นฟูภายหลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 (The Transition Phase of the National Covid-19 Recovery Framework) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

11 พ.ย. 2564

ช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Thailand Pass

10 พ.ย. 2564

การเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564

1 พ.ย. 2564

ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม สอทดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในบรูไนดูทั้งหมด

29 พ.ย. 2564

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บรูไนดารุสซาลาม วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

28 พ.ย. 2564

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บรูไนดารุสซาลาม วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

27 พ.ย. 2564

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บรูไนดารุสซาลาม วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

26 พ.ย. 2564

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บรูไนดารุสซาลาม วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

25 พ.ย. 2564

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บรูไนดารุสซาลาม วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

24 พ.ย. 2564

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บรูไนดารุสซาลาม วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ดูทั้งหมด
ประกาศ สอท.ดูทั้งหมด

24 มี.ค. 2564

ขอเชิญเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

5 มี.ค. 2564

การขยายระยะเวลาจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีการขายทอดตลาด

17 ก.พ. 2564

ประกาศจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีขาดทอดตลาด

26 มิ.ย. 2563

มาตรการป้องกันการรับสินบนโดยงดรับของขวัญ (No Gift Policy)
ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อดูทั้งหมด

27 ก.ย. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ปีงบประมาณ 2565

27 ก.ย. 2564

ประกาศผลการพิจาจรณาจ้าเหมาบริษัทดูแลรักษาสวนและต้นไม้บริเวณอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูต ปีงบประมาณ 2565

23 ก.ย. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ช่วยงานกงสุล ปีงบประมาณ 2565

23 ก.ย. 2564

ประกาศจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ปีงบประมาณ 2565

23 ก.ย. 2564

ประกาศจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ปีงบประมาณ 2565

23 ก.ย. 2564

ประกาศจ้างเหมาบริษัทดูแลรักษาสวนและต้นไม้บริเวณอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูต ปีงบประมาณ 2565
ดูทั้งหมด