ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
มาตราการและคำแนะนำสำหรับคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19)ดูทั้งหมด
ประกาศการต่ออายุระยะ/เฟสที่ไวรัสโควิท-19 เป็นโรคประจำถิ่นในระยะแรก (Early Endemic Phase) และแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ของบรูไน

29 เม.ย. 2565

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

27 เม.ย. 2565

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บรูไนดารุสซาลาม วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565

7 เม.ย. 2565

ข้อแนะนำสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ที่มีผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ

3 เม.ย. 2565

มาตรการเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน. 2565

3 เม.ย. 2565

ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม สอทดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในบรูไนดูทั้งหมด

22 พ.ค. 2565

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บรูไนดารุสซาลาม วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2565

21 พ.ค. 2565

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บรูไนดารุสซาลาม วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2565

20 พ.ค. 2565

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บรูไนดารุสซาลาม วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565

19 พ.ค. 2565

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บรูไนดารุสซาลาม วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565

18 พ.ค. 2565

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บรูไนดารุสซาลาม วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565

17 พ.ค. 2565

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บรูไนดารุสซาลาม วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ดูทั้งหมด
ประกาศ สอท.ดูทั้งหมด

24 มี.ค. 2564

ขอเชิญเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

5 มี.ค. 2564

การขยายระยะเวลาจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีการขายทอดตลาด

17 ก.พ. 2564

ประกาศจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีขาดทอดตลาด

26 มิ.ย. 2563

มาตรการป้องกันการรับสินบนโดยงดรับของขวัญ (No Gift Policy)
ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อดูทั้งหมด

27 ก.ย. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ปีงบประมาณ 2565

27 ก.ย. 2564

ประกาศผลการพิจาจรณาจ้าเหมาบริษัทดูแลรักษาสวนและต้นไม้บริเวณอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูต ปีงบประมาณ 2565

23 ก.ย. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่ช่วยงานกงสุล ปีงบประมาณ 2565

23 ก.ย. 2564

ประกาศจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ปีงบประมาณ 2565

23 ก.ย. 2564

ประกาศจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ปีงบประมาณ 2565

23 ก.ย. 2564

ประกาศจ้างเหมาบริษัทดูแลรักษาสวนและต้นไม้บริเวณอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูต ปีงบประมาณ 2565
ดูทั้งหมด