สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในบรูไนดูทั้งหมด

10 ก.ค. 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในบรูไน ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

30 มิ.ย. 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในบรูไน ประจำวันที่ 26-28 มิถุนายน 2563

29 มิ.ย. 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในบรูไน ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563

29 มิ.ย. 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในบรูไน ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563

29 มิ.ย. 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในบรูไน ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2563

24 มิ.ย. 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในบรูไน ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563
ดูทั้งหมด
มาตราการและคำแนะนำสำหรับคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19)ดูทั้งหมด
ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2)

2 ก.ค. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย

30 มิ.ย. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 5

18 พ.ค. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 4

28 เม.ย. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 3

15 เม.ย. 2563

ดูทั้งหมด
ภารกิจเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม สอทดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศ สอท.ดูทั้งหมด

30 มิ.ย. 2563

การปิดให้บริการหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว

26 มิ.ย. 2563

มาตรการป้องกันการรับสินบนโดยงดรับของขวัญ (No Gift Policy)

5 พ.ค. 2563

เวลาทำการในเดือนรอมฎอน

25 ต.ค. 2562

ประกาศผลการพิจารณาการจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต

25 ต.ค. 2562

ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต

25 ต.ค. 2562

ประกาศผลการพิจารณาการจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
เชิญชวนชุมชนไทยในประเทศบรูไนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

26 ต.ค. 2563

นิทรรศการออนไลน์ " 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "

23 ต.ค. 2563

ขอเชิญชวนชาวไทยในประเทศบรูไนดารุสซาลามเข้าร่วมบริจาคโลหิตในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาล ราชา อิสตรี เป็งงีรัน

12 พ.ค. 2563

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

16 เม.ย. 2563

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

16 เม.ย. 2563

ดูทั้งหมด