ขอเชิญชวนชาวไทยในประเทศบรูไนดารุสซาลามเข้าร่วมบริจาคโลหิตในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาล ราชา อิสตรี เป็งงีรัน

ขอเชิญชวนชาวไทยในประเทศบรูไนดารุสซาลามเข้าร่วมบริจาคโลหิตในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาล ราชา อิสตรี เป็งงีรัน

12 พ.ค. 2563

85 view

เอกสารประกอบ

news-20200512-151934-172092.pdf