ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุม/กิจกรรมในที่สาธารณะช่วงการเข้าสู่ระยะ/เฟสเปลี่ยนผ่าน (Transition Phase Guidelines for Mass Gatherings)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุม/กิจกรรมในที่สาธารณะช่วงการเข้าสู่ระยะ/เฟสเปลี่ยนผ่าน (Transition Phase Guidelines for Mass Gatherings)

18 พ.ย. 2564

13 view

171221_ปก_บน_1

171221_ปก_บน_2

171221_ปก_บน_3 171221_ปก_บน_4