ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไน เรื่อง การเข้าสู่ระยะ/เฟสเปลี่ยนผ่านตามแผนการฟื้นฟูภายหลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 (The Transition Phase of the National Covid-19 Recovery Framework) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไน เรื่อง การเข้าสู่ระยะ/เฟสเปลี่ยนผ่านตามแผนการฟื้นฟูภายหลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 (The Transition Phase of the National Covid-19 Recovery Framework) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

11 พ.ย. 2564

20 view

111121_ปก_รบ_บรูไน_Page_1111121_ปก_รบ_บรูไน_Page_2    111121__ปก_รบ_บรูไน_Page_3  

เอกสารประกอบ

111121_ปก_รบ_บรูไน.pdf