ช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Thailand Pass

ช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Thailand Pass

10 พ.ย. 2564

22 view
ช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Thailand Pass
Call Center (24 ชั่วโมง)
📞 02-572-8442
📞 065-205-4247
📞 065-205-4248
📞 065-205-4249
E-mail (เฉพาะแจ้งปัญหาขัดข้องในการลงทะเบียน)
📧 support@tp.consular.go.th
กรณีพำนักในต่างประเทศ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่ท่านพำนัก
_________________________________________
Further Inquiries on Thailand Pass
Call Center (24 Hours)
📞 02-572-8442
📞 065-205-4247
📞 065-205-4248
📞 065-205-4249
E-mail (Reporting technical problems)
📧 support@tp.consular.go.th
People residing outside of Thailand may also contact the Royal Thai Embassy and Royal Thai Consulate-General in your area.

 

https://consular.mfa.go.th/th/content/further-inquiries-on-thailand-pass

เอกสารประกอบ

https://image.mfa.go.th/mfa/0/zE6021nSnu/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87_0302/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8_1_%E0%B8%9E_%E0%B8%A2__64/Updated_10_Nov_Thailand_Pass_contact_no..pdf

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ