ประกาศ สอท.

ประกาศข่าวสาร

ประกาศขยายระยะเวลาจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ โดยวิธีขายทอดตลาด

4 ส.ค. 2565

ประกาศจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ โดยวิธีขายทอดตลาด

11 ก.ค. 2565

การขยายระยะเวลาจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีการขายทอดตลาด

5 มี.ค. 2564

ขอเชิญเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

24 มี.ค. 2564

ประกาศจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีขาดทอดตลาด

17 ก.พ. 2564

มาตรการป้องกันการรับสินบนโดยงดรับของขวัญ (No Gift Policy)

26 มิ.ย. 2563